Bijscholing VVET

Doel

 • Een tocht met paard en wagen waarbij we de natuur ingaan en op verschillende soorten energetisch geladen locaties onze deelnemers laten voelen, ruiken, kijken, proeven, luisteren om de zintuigen weer te (her)activeren en/of “af te stoffen” en diepgaandere intuïtieve bewustwording te activeren
 • Basistechnieken en theorie betreffende radiësthesie (wichelroede lopen)
 • Ervaren, herkennen, definiëren van zintuiglijk bewuste waarnemingen en heldere waarnemingen, deze beschrijven en het omschrijven van de verschillende energieën m.b.t. beladen plekken uit de geschiedenis en het heden
 • Ervaren, herkennen, definiëren van zintuiglijk bewuste waarnemingen en heldere waarnemingen, deze beschrijven en het omschrijven van verschillende krachtlijnen, wateraders en overige soorten straling
 • De waargenomen sensaties vertalen naar voorbeelden uit de eigen praktijk van de deelnemer
 • De deelnemende therapeut kan de sensaties van de verschillende energieën omschrijven n.a.v. eigen (karmisch) verleden en ervaringen
 • De deelnemende therapeut kan deze ervaren energieën herkennen in de privé- of woonomgeving en in die van zijn/haar cliënt
 • Tevens kan deelnemende therapeut de mogelijke invloeden van deze energieën op zichzelf en de cliënt herkennen en beoordelen.

Na ontvangst begint de dag met koffie, thee en kennismaken waarna een kleine intake volgt om de ervaringen m.b.t. het wichelroede  lopen van de deelnemers in kaart te brengen.

Uitdelen van relevante readers.

Daarna volgt theorie radiësthesie en de basisbeginselen wichelroede lopen en worden deze geoefend. Vervolgens worden de paarden ingespannen en gaan we met zijn allen in een huifkar verschillende plekken met verschillende energetische en stralingsgevoelige waarde bezoeken en ervaren, t.w. een kasteel, een heidegebied en een kapel. Onderweg maken we van de gelegenheid gebruik om de overige theorie door te nemen en ook om tijdens de gehele dag d.m.v. reflectie bewustzijn en bewustwording te creëren. Onderweg nuttigen we op een geschikte locatie de (door de deelnemers zelf) meegebrachte lunch.

Bij terugkomst op de start locatie nemen we de tijd om de dag groepsgewijs te evalueren en is er plaats en ruimte om persoonlijke ervaringen te delen in groepsverband of individueel bij één van de opleiders.

Uitreiking overige readers.

Wat ga je doen vandaag?

De bijscholing die jullie vandaag volgen heeft als thema “Wichelroede lopen waarbij je het verschil gaat voelen tussen energieën n.a.v. historische en meer recente gebeurtenissen en de krachtlijnen op locaties die we met paard en wagen gaan bezoeken.

 

De dag bestaat uit 2 dagdelen en bevat 6 onderdelen;

De bijscholing bestaat uit 2 dagdelen en bevat 6 onderdelen;

1)  Leren van de basis technieken van het wichelroede lopen waarbij je uitleg krijgt over;

 • het gebruik van de wichelroede
 • de manier van vraagstelling
 • leren interpreteren van de wichelroede uitslag
 • theorie

2) Het ervaren van oude(re) en nieuwe(re) energieën bij de fundering en naaste omgeving van kasteel Cranendonck.

 • Hier gaan we wichelroede lopen en gaat de deelnemer de sensaties van de (buiten)zintuiglijke waarneming ervaren en benoemen. Omdat het hier     gaat om een veelvoud van oude(re) energieën kun je in de te verwachten waarneming denken aan herkenning van stukken uit je eigen vorige leven(s) en het hierbij horende karma.

3) Na dit kasteel bezoek gaan we naar de Cranendonckse Heide alwaar een historisch geladen terechtstellingsplek te vinden is.

 • De te verwachten waarnemingen en mogelijke sensaties zijn hetzelfde als bovenstaand.

4) Voor het ervaren en herkennen van krachtlijnen, wateraders en aardstralen brengen we een bezoek aan de St. Janskapel in Leenderstrijp. (bekende krachtplek in Brabant)

 • Hier gaan we wichelroede lopen en gaat de deelnemer de sensaties van deze zintuiglijke waarneming ervaren en benoemen. Omdat het hier gaat om hedendaags te vinden energie kan de deelnemer in de te verwachten waarneming denken aan eerdere situaties waarbij deze energie is gevoeld maar hij/zij nooit wist waar de sensatie vandaan kwam.

5) Afsluiting en evaluatie in vorm van een groepsgesprek hoe je de dag en de sensaties hebt ervaren met daarbij de volgende vragen;

 • Wat is je waarneming geweest van de oude energieën en hoe vertaal je de zintuiglijke sensaties?
 •  Wat hebben deze sensaties teweeg gebracht voor je ontwikkeling als mens?
  (Denk hierbij aan het durven delen van je emoties, herinneringen, vorige levens, karma)
 • Wat hebben deze sensaties teweeg gebracht voor je ontwikkeling als therapeut?
  (Denk hierbij aan het herkennen van emoties en ervaringen van je cliënten en durf je jezelf in te zetten als ervaringsdeskundige?)
 • Wat is je waarneming geweest van de krachtlijnen energie en hoe heb je deze zintuiglijk beleefd?
 • Heb je deze krachtlijnen energie ooit eerder ervaren maar nooit geweten wat het was?
 • Kan je de krachtlijnen energie herkennen bij je cliënt in zijn of haar persoonlijke- of woonomgeving?

6) Bewust wording van je zintuigen en leren benoemen wat er gebeurt in- en met jezelf en dit kunnen herleiden naar jezelf en je cliënten.

Wij staan open voor wat ter tafel komt; je bent vrij in het delen wat je persoonlijk hebt gevoeld en ervaren. Mochten er zaken zijn die je liever niet deelt in de groep dan is dat prima. Het kan zijn dat  je deze liever iets privé wilt delen met Suus of Anton; geef dat dan even aan want ook daar is ruimte voor! Mocht je na thuiskomst nog ergens over willen praten neem dan contact met één van ons op i.v.m. de nazorg die we geven.

Wichelroedes bij ons te koop of te leen.

Bij vragen of aanmelden neem dan gerust contact met ons op.

We hopen jullie te mogen begroeten op één van onze bijscholingen!

Zintuigentocht met paard en wagen; wichelroede lopen
€ 85,- excl. BTW.Deze bijscholing is door de VVET geaccrediteerd en goed voor 2 punten externe PE.

Data voor 2018 worden later bekend gemaakt.

De dag duurt van 10.00 – 16.30 uur

Rino in kasteel