Dagbesteding
• We zijn op tijd aanwezig
• We melden ons bij afwezigheid tijdig af bij de zorgboer(in)
• We verlaten de zorgboerderij niet zonder toestemming
• We komen niet zonder toestemming van de zorgboerderij aan elektrisch gereedschap, apparaten of machines
• Wanneer we iets niet weten, kunnen we dit altijd vragen. Domme vragen zijn er niet
• We hangen onze jassen bij binnenkomst aan de kapstok
• We trekken vieze schoenen buiten uit
• We trekken kleding aan die vies mag worden
• We pakken niets ongevraagd uit de kastjes of potjes
• We komen niet in de privé-ruimtes van de zorgboerderij
• Corvee doen we samen of ieder om de beurt
• We komen niet aan de brandblussers, de zorgboer(in) weet hoe deze werkt
• Bij brand of ongelukken roepen we de zorgboer(in)
• We geven aan wanneer we iets niet leuk vinden
• We roepen de zorgboer wanneer we niet verder kunnen met het werk
• Roken is binnen niet toegestaan, buiten op de daarvoor bestemde overeengekomen plaats
• Het bezit, het gebruik of het onder invloed zijn van drugs of alcoholische dranken is niet toegestaan
• Er mag geen handel worden gedreven
• Het meenemen van huisdieren is niet toegestaan

Omgangsregels
• We laten elkaar uitspreken
• Agressie in woorden en daden is niet toegestaan
• Discriminerende woorden of kwetsende opmerkingen worden niet getolereerd
• We vloeken niet
• We schoppen of slaan niet
• We roddelen niet over elkaar
• We vernielen niets van elkaar of van de zorgboerderij
• We behandelen elkaar met respect
• We gaan uit van de mogelijkheden van de cliënten, maar zijn ook op de hoogte van de beperkingen
• Persoonlijke situaties of problemen die in de groep worden besproken zijn vertrouwelijk en worden niet besproken met buitenstaanders
• We leggen onze voeten niet op de tafel of op de stoelen
• Kritiek bespreken we in eerste instantie met de zorgboer of -boerin
• Klachten bespreken we in eerste instantie met de zorgboer of -boerin
• Problemen bespreken we in eerste instantie met de zorgboer of –boerin en niet met elkaar
• We vallen elkaar niet lastig
• We zijn lief voor de dieren

• We helpen elkaar
• We praten met elkaar als iets ons dwarszit
• Als we iets niet leuk vinden dan zeggen we dat tegen elkaar en lossen we het samen op
• We maken niet zonder toestemming foto’s of video’s van deelnemers of begeleiding
• Het gebruik van mobieltjes wordt tijdens de dagbesteding tot een minimum beperkt en gebeurt op eigen risico

Eten en drinken
• Als we overblijven op de zorgboerderij nemen we een eigen lunchpakket mee
• Drinken wordt verzorgd door de zorgboerderij
• We eten en drinken gezamenlijk
• Er wordt niet ongevraagd iets te drinken of te eten gepakt
• Tijdens het eten zijn we rustig aan tafel
• We nemen de tijd om te eten en drinken
• We helpen cliënten met eet- en/of drinkproblemen
• Eten en drinken worden samen opgeruimd