Hoog Sensitieve Personen (H.S.P.)

Hoog gevoeligheid oftewel hoog sensitiviteit maakt dat je HSP bent, een hoog sensitief persoon. Wanneer je dit ervaart betekent dit dat er erg veel (on)bewuste prikkels binnenkomen waarvan ook nog eens de subtielere details harder aankomen dan bij de meeste andere mensen in je omgeving. Juist omdat je zoveel prikkels uit je omgeving en energieën van anderen binnen krijgt kun je overprikkeld raken. De verwerking ervan kan mogelijk kortsluiting veroorzaken waardoor je je erg moe kunt voelen omdat bovenstaande processen veel energie kosten.

Ben ik een hoog sensitief persoon?

Een aantal kenmerken van hoog gevoeligheid als voorbeeld:

 • Je hebt een voorkeur voor stilte en rust die je bijvoorbeeld graag zoekt in de natuur, in kunst of in het alleen willen zijn.
 • Je hebt een groot gevoel voor rechtvaardigheid, respect voor mens, dier en natuur en je hebt bezieling in hetgeen je graag doet; je voelt hierin je roeping en geeft het je volledige toewijding.
 • Je houdt je bezig met de diepere zaken in het leven zoals de zin van het leven, spiritualiteit en je hebt voor veel dingen een brede belangstelling
 • Je bent creatief, gewetensvol en misschien wel perfectionistisch en je houdt er niet van als er op je vingers wordt gekeken juist omdat je het beste functioneert op je eigen manier en in je eigen tempo.
 • Je leert snel en je kan snel schakelen om gevolgen te overzien.
 • Je bent je meer bewust van subtiele signalen uit de omgeving en je kan snel een situatie of persoon inschatten.
 • Omdat je zintuigen scherper zijn is het 6e zintuig vaak sterk ontwikkelt en kan je gevoeligheid ervaren die te maken hebben met paranormale waarnemingen en heb je groeiende gevoeligheid voor pijn en emoties, niet alleen die van jezelf maar óók die van anderen.
 • In relaties met andere mensen kan je je goed inleven in anderen, waarnemen wat een ander nodig heeft en kan je sferen en stemmingen van anderen goed aanvoelen.
 • Je bent zorgzaam en bewust.
 • Je hebt een rijke innerlijke belevingswereld.
 • Je bent snel uit je doen als je honger krijgt, je wordt snauwerig en licht in je hoofd.
 • Je hebt gauw last van stressverschijnselen zoals maagpijn, onrustige darmen, hoofdpijn, kriebelende zenuwen of een ander soort gevoel van onbehagen.
 • Gevoelens van boosheid, verdriet of vertwijfeling nemen snel een loopje met je.

Alle mensen zijn bijzonder, hoog gevoeligen zijn niet meer bijzonder dan anderen en toch hebben ze vaak het onbehaaglijke gevoel anders te zijn dan anderen en niet goed begrepen te worden.

Coaching met paarden

Een paard is goed inzetbaar bij coaching voor HS personen omdat paarden óók hele sensitieve wezens zijn die van nature erg alert zijn op hun omgeving en daarbij tóch het contact met zichzelf niet kwijt geraakt te zijn. Het in de natuur en bij de paarden zijn is een geweldige manier om tot rust te komen, je bewust te worden van wie je bent en om bewust in het hier-en-nu te zijn.

Bij de begeleiding van een HSP traject ga je leren om;

 • de kracht van het hoog sensitief zijn te leren benutten
 • het herkennen van de patronen als een stukje van jezelf; hoe deze te benutten of hoe er afscheid van te nemen
 • Het (leren) aanvoelen en aangeven van grenzen
 • In je eigen kracht staan

Het hoog gevoelige kind

Het hoog gevoelige kind heeft het vaak erg moeilijk omdat hetgeen hij of zij ervaart vaak niet past in het hokje dat de maatschappij het kind heeft toebedacht. Volwassenen hebben het vermogen om emoties te reguleren dáár waar een kind veel directer kan reageren ongeacht wat daar door de omgeving van wordt gevonden. Een HS kind heeft het daardoor nog veel moeilijker dan zijn of haar leeftijdsgenootjes bij wie bepaalde prikkels niet zo hard binnen komen denderen.

(Gedrags)kenmerken die kunnen duiden op een hooggevoelig kind worden helaas vaak verward met aan autisme, PDD-NOS en ADHD. Je zou je kind kunnen herkennen in volgende voorbeelden;

 • Het kind neemt subtiele veranderingen snel waar zowel in beeld, geluid, textuur en in sfeer en ziet de kleinste kruimel nog op de grond liggen.
 • Het kan al snel schrikken van plotselinge geluiden en kan slecht tegen een onrustige omgeving, het kind raakt dan overstuur of trekt zich terug. Dit gebeurd ook op plekken waar veel mensen zijn en geeft problemen op school, mede door de sfeergevoeligheid thuis of op school.
 • Het kind raakt bij (kleine) veranderingen en onverwachte gebeurtenissen al snel in de stress
 • Het kind is sneller moe, heeft veel slaap nodig, kan moeite hebben met inslapen maar kan ook niet tegen slaaptekort.
 • Het kind heeft veel bevestiging nodig, is bang om fouten te maken, is perfectionistisch maar heeft ook de neiging om zichzelf weg te cijferen voor anderen.

Dit zijn zo maar een aantal kenmerken maar wanneer het kind bij ons is aangemeld omdat de ouders het vermoeden hebben dat hun kind hoogsensitief is halen we ook bij deze kinderen het stempeltje eraf en kijken naar het pure kind.
Met de hulp van het paard gaan we het kind tijdens de sessie begeleiden in het zichzelf mogen zijn, gedachten uit mogen spreken en zal er tijdens de interactie met het paard duidelijk worden waarin het kind meer mag groeien.