Paardentherapie voor kinderen

In onze maatschappij krijgen/hebben veel kinderen een diagnose gebaseerd op problematiek in hun privé – of school omgeving.
Wij proberen het stempeltje eraf te halen en kijken naar het pure kind. Met de hulp van onze paarden gaan we het kind tijdens de sessie begeleiden om zichzelf te durven en mogen zijn, gedachten durven uit te spreken en zal er tijdens de interactie met het paard duidelijk worden waarin het kind meer kan groeien.

De problematiek waarbij de hulp van het paard wordt ingezet zijn o.a. autisme, PDD-NOS, angst stoornissen, gedragsproblematiek, kinderen die pesten of gepest worden…eigenlijk kan deze hulp erg breed ingezet worden aan alle kinderen ongeacht de diagnose of hulpvraag.

De leeftijd is vanaf ongeveer 6 jaar en in het bijzijn van tenminste één van de ouders/verzorgers.

In overleg met de ouder/verzorger kan er eventueel een plan worden opgesteld met mogelijke doelen; dit plan wordt met niet te grote tussenpozen geëvalueerd of de doelen reëel blijken te zijn en welke vorderingen worden behaald. Ook is er de vrije keuze om helemaal geen plan op te stellen en de sessies op zijn beloop te laten gaan en zien wat er gebeurd. Dit levert soms hele mooie sessies op.