PGB en dagbesteding

Dagbesteding Het Indigo Paard

– zinvolle dagbesteding op maat –

Het Indigo Paard biedt een fijne plek aan voor dagbesteding in een groep voor cliënten met een PGB budget of ZIN (Zorg in Natura) indicatie, mits er een WMO-contract aanwezig is. Gezien de aard van de (paarden) activiteiten richten we ons met name op jong volwassenen.

Bij de dagbesteding bieden we structurele activiteiten aan waarbij er binnen de groepsdynamiek óók oog is voor het persoonlijk ontwikkelingsproces en waarbij er wordt uitgegaan van de kwaliteiten van de cliënt.

De dagbesteding vindt op kleinschalig niveau plaats op onze locatie in Gastel. Er zullen niet meer dan 6 cliënten per dagdeel aanwezig zijn zodat er binnen de groepsdynamiek voldoende ruimte is voor het persoonlijk ontwikkelingsproces en tevens de kwaliteit van de begeleiding gewaarborgd is.

Het Indigo Paard richt zich met name op jong volwassenen die we helpen om hun zelfstandigheid te (her) vinden, de zelfredzaamheid te vergroten en die we helpen bij het maken van keuzes die bepalend zijn voor de invulling van het verdere leven. Naast de structurele groepsactiviteiten kan er een traject worden opgestart voor Individuele Begeleiding wanneer daar behoefte aan is.

De verschillende groepsactiviteiten zullen worden toegepast op de uiteenlopende hulpvragen binnen de fysieke en psychische mogelijkheden van de cliënt.

Activiteiten die we o.a. aanbieden;

-Werken met paarden (paardrijden, mennen, grondwerk, werken in de wei)
-Verzorgen van de dieren (paarden, katten, kippen)
-Creatieve activiteiten in de dagbestedingsruimte of buiten
-Onderhoud aan gebouwen en erf
-Werken in de tuin, aanleg van een moestuin en werken in een kas
-Boodschappen doen
-Koken op een houtkachel

De start van de dagbesteding begint met een intakegesprek.

Er wordt een zorgplan opgesteld waarin minimaal de volgende zaken duidelijk worden beschreven:

•  de specifieke zorg/hulpvraag
•  de aard van de bezigheden/activiteiten
•  duur van het traject
•  frequentie van het traject (aantal en welke dagdelen per week)
•  doelstelling
•  eventuele medicatie
•  evaluatie van het traject (minimaal 2 X per jaar en aan het einde van het traject) met de
zorginstelling of verzorgers van de cliënt
•  eventuele bijzondere wensen en/of opmerkingen
•  invullen van de persoonsgegevens van de cliënt (en eventueel de aanleverende instelling)
•  contactpersoon en telefoonnummer voor spoedoverleg
•  wie te waarschuwen bij eventuele calamiteiten

Bij het aangaan van een traject zullen we vragen kennis te nemen van onze algemene voorwaarden en wordt het zorgplan ondertekend door de cliënt/zorginstelling/verzorgers en door ons.

De dagen waarop dagbesteding wordt aangeboden zijn:

Maandag t/m vrijdag van 09.30 tot 12.15 uur
Maandag t/m vrijdag van 13.00 tot 15.45 uur

Bij het afnemen van 2 aaneengesloten dagdelen is er de mogelijkheid om bij ons te lunchen.

Individuele Begeleiding

De Individuele Begeleiding bestaat uit activiteiten die in overleg zijn afgestemd op de cliënt. Denk hierbij aan activiteiten die de zelfstandigheid van de cliënt vergroten; begeleiden bij studie, mogelijkheden bekijken m.b.t. zelfstandig wonen, helpen bij het maken van reële keuzes, aanvragen van een uitkering etc. Bij problematiek m.b.t. zelfbeeld, faalangst etc. bestaat de mogelijkheid om paardentherapie in te zetten om tot de kern van een probleem te komen.

Er is gediplomeerde begeleiding aanwezig bij zowel de Dagbesteding als voor de Individuele Begeleiding. De dagbesteding wordt geleid door Anton Loos en Susan Hoogendorp, wie wij zijn vindt u op onze website.

Vergoeding

Met een indicatie “Begeleiding Groep” wordt de dagbesteding vergoed door de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Deze indicatie kan ook worden gegeven bij een ZIN (Zorg in Natura) toekenning.
Als er sprake is van specifieke hulpvragen die binnen de groepsdagbesteding niet voldoende behandeld kunnen worden en Individuele Begeleiding blijkt wenselijk te zijn, wordt er ook een indicatie “Individuele Begeleiding” verlangd. Wij kunnen helpen om deze aanvraag in te dienen.

U betaalt in sommige gevallen alleen de eigen bijdrage, alles conform de regels van de AWBZ.

Het PGB in de AWBZ; 
Een persoonsgebonden budget (PGB) is een geldbedrag waarmee u zelf zorg en begeleiding kunt inkopen en welke inzetbaar is voor zowel dagbesteding in een groep als Individuele Begeleiding. U kiest zelf uw zorgverleners/begeleiders uit, of u huurt een organisatie in die in uw opdracht gaat werken zoals het geval is met Het Indigo Paard. Met ons maakt u afspraken over wat er gedaan moet worden, de dagen en uren waarop deze hulp voor u werkt en de vergoeding die u daarvoor uit het pgb betaald. Op die manier houdt u zelf de regie over de hulp en daarmee ook de touwtjes van uw eigen leven zelf in handen.

 

 

 

 

 

 

Vervoerskosten in verband met uw zorg

Vervoer van en naar onze dagbesteding in Gastel kan door ons verzorgt worden mits u in een straal van 20 km van ons af woont en wanneer u een PGB heeft uit de Wmo Begeleiding of uit de Jeugdwet. In uw indicatie staat of u recht heeft op vervoer, anders is deze apart aan te vragen. De cliënt sluit met ons een aparte zorgovereenkomst voor het vervoer af en de declaraties worden ingediend met het formulier “Declaratie Vervoerskosten”, te downloaden op de website van de SVB. De SVB zorgt voor de betalingen van de vervoerskosten aan ons. Wij kunnen helpen met deze aanvraag en declaratie.

Wanneer u zelfstandig reist (zonder begeleider) en u heeft een WMO PGB dan kunt u bij de gemeente vragen of u deze kosten uit het budget mag declareren. Wanneer u toestemming heeft van de gemeente stuurt u het ingevulde formulier “Declaratie Vervoerskosten” op samen met de (kopieën van) de betaalbewijzen. Het geld wordt dan overgemaakt naar uw eigen bankrekening.

Wanneer u gebruik maakt van het openbaar vervoer halen en brengen wij u naar de dichtstbijzijnde halte.

 Het Indigo Paard verzorgt ook dagbesteding voor jong volwassenen uit Eindhoven, Weert, Valkenswaard en Cranendonck.